Koho země, toho víra

† 03. 12. 2011 | kód autora: 1Cl
Historický přehled Je tomu dávno, co se v celé Evropě bili křesťané s těmi, kdo měli na věc trošku jiný pohled. Protestanti, kališníci u nás, bojovali za to, aby mohli chválit svého boha po svém. Nedivím se, že se jim nelíbilo, když přišel někdo a řekl "k tomu se budete modlit a svojí víru projevovat budete tím, že slovo mé vždy uposlechnete!", obzvlášť s ohledem na to, že ten někdo občas...

osvícení

† 03. 12. 2011 | kód autora: 1Cl
Vzpomenu-li si na velké osobnosti víry a náboženství, mám pocit, že jejich cesta byla vždy dlouhá a trnitá, než dosáhli osvícení, tedy okamžiku, kdy něco pochopili a tím, že svůj poznatek řekli světu, se stali velkými a nesmrtelnými. Jak dlouho Siddhártha Gautama přemýšlel o všem, než dosáhl svého osvícení? Můj příběh je jiný - osvícením začíná. Proto také nepočítám s tím, že bych došel slávy. Velmi...
Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.